Buitenlands zorgpersoneel: snel beschikbaar,

gemotiveerd en gekwalificeerd 

De vraag naar zorgpersoneel neemt steeds meer toe door vergrijzing en daling van de beroepsbevolking. In veel landen in de wereld zijn veel werkzoekende zorgmedewerkers die graag aan de slag willen, willen leren en groeien. 

Buitenlandse zorgpersoneel is beschikbaar, gekwalificeerd en gemotiveerd om te leren en heeft de ouderwetse toewijding die nodig is om voor mensen te zorgen. Veel van onze zorgmedewerkers hebben al uitgebreide internationale ervaring. In de USA en de UK wordt op grote schaal gebruik gemaakt van buitenlands zorgpersoneel.

Global Care Capacity zoekt zorgpersoneel binnen Europa.

In Polen, Tsjechie en Griekenland werken we samen met zeer ervaren werving- en selectiebureau's voor zorgpersoneel. Zij zijn in staat om op korte termijn grote groepen zorgmedewerkers niveau MBO 2 en 3 te recruiteren met de juiste diploma’s en ervaring. Zorgmedewerkers binnen Europa hebben geen tewerkstelling of een verblijfsvergunning nodig.