Disclaimer

Algemeen

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd en dan niet (meer) correct is. Global Care Capacity is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Global Care Capacity gecreëerde site. Global Care Capacity wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijst.

Global Care Capacity geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site, en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Global Care Capacity afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright

Alle publicaties van Global Care Capacity zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn in deze voorbehouden. Niets uit schriftelijke of digitale uitgaven mag op enigerlei wijze gebruikt of vermenigvuldigd worden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Care Capacity.

Clickgedrag

Op de website www.globalcarecapacity.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Global Care Capacity haar dienstverlening verbeteren.

Persoonsgegevens

Op onze website bestaat de mogelijkheid om in te loggen. Wij houden hierbij rekening met de daarop van kracht zijnde wetgeving. Wij zullen dus vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

 

Mijn  Global Care Capacity   account

Auteursrecht

De klant/kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de geuploade bestand. Global Care Capacity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Global Care Capacity gaat ervan uit dat het auteursrecht ervan berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Voor beschadiging en/of verlies van geuploade bestanden kan Global Care Capacity in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt bij onze website vragen wij u naar o.a. naam-, adres-, woonplaats- en e-mailgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om:

  • te kunnen voldoen aan uw verzoek
  • onze diensten aan u te kunnen verlenen
  • u te informeren over onze diensten

De gegevens die via de website worden verkregen en behouden, worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de dienstverlening van Global Care Capacity.

Onwettige of ongepaste uploads

Het is verboden om foto’s of teksten die strijdig zijn met enige wet of regelgeving/ fatsoen of materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, naar Global Care Capacity te uploaden en/of te verspreiden. Global Care Capacity zal deze direct verwijderen.

Wijzigingen

Deze disclaimer en privacyverklaring kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.